1 MAYIS : Sorumluluk ve Görev 0

5, Kasım 2013

Merdan Aslan


1 MAYIS : Sorumluluk ve Görev/merdan aslan Uluslararası ve ulusal simgelere ilişkin anmalar, tarihsel ve geleneksel özellikleriyle ”anma”içeriklerine uygun belirlenmelerle günümüze aktarılır ve geleceğe uzanır. Geleceği de hazırlama yönüyle bu yıl kutlamakta olduğumuz 1 Mayıs’da geleneksel ve simgesel kutlamalardan farklı olarak, günümüz dünyasının ve Türkiye’sinin temel sorunlarını içeren bir manifestoyla bellekleri yenilemeli ve mücadeleye hazırlamalı.
Kitlesel anlamda en belirgin ve öne çıkma özelliğiyle bir ilk olan ve katılım gücü, bildiriminin içeriğiyle 1976 1 Mayıs’ı çok önemli bir tarihtir. Özüne uygun ve biçimsel yönleriyle de renklendirilmiş 1 Mayıslar, o tarihten bugüne, egemen güçlerin , burjuvazinin, faşist yönetimlerin, gerici iktidarların tüm baskı ve tehditlerine karşın bugüne dek kutlandı ve sonsuza kadar kutlanacak.
Başta işçi sınıfımız olmak üzere, tüm emekçi kesimlerin, yurtseverlerin, baskı, zulüm ve sömürüye karşı olanların; emperyalizmi baş düşman ilan edip tüm dünya emekçileriyle ve ezilen halkların dayanışma iradesiyle ortak bilinçte buluşanların kutladığı bu bayrama işçi sınıfınız hangi siyasal – sosyal – ekonomik koşullarda giriyor? Bu yakıcı düzenin ağır koşullarında, işçi sınıfımız temel bir görev olarak neyi üstlenmiştir?
İşçi sınıfı için de başat bir değer olan ”milli gurur”un ayaklar altına alındığı; 150 yıllık Türkiye modernleşme – uluslaşma – devrimci sürecinin tüm kazanımlarının tarih dışına itilmeğe çalışıldığı, toplumsal değerler alanından çıkarıldığı, feodalite – burjuva ittifakının emperyalizmle işbirliği ve kader birliği içinde oluşturduğu iktidar gücü ve içinde bulunduğu küresel cephenin, en gerici ve faşist ideolojiyle topluma ve halkımıza dayatıldığı bu günlerde başta işçi sınıfımız olmak üzere tüm emek yanlıları bu olgulardan habersiz, algı yanıltmalarının yoğun etkinliğini görmezden gelerek yanlış siyasal hedeflerle, ayrıntılara tutsak ve bağımlı gerekçelerini özneleştirerek kutlayamaz.
Siyasi, ideolojik, ekonomik ve yönetsel olarak uluslararası ekonomik, siyasi ve askeri güçlerle birleşmiş, Nato’nun ileri karakolu olarak bütün Ortadoğu halkları ve devletleri için tehdit oluşturmuş bir devlet yapısıyla; ek olarak da Ortaçağ ideolojisiyle kültürel yaşam üzerine perde çekmiş, en ilkel biçimde inanç ve etnik özellik sömürüsü yapan bir siyasal iktidar ve onu bu konumda tutan en büyük destekçi ABD emperyalizmine açık, net, tutarlı ve kararlı bir direniş ruhu geliştirmeyen işçi sınıfı ve ittifakları en basit ekonomik, özlük, doğal hakları sağlayabilir mi?
Çok yönlü olarak planlanmış bir uygulamayla işçi sınıfı ve ideolojisinin tarihsel olarak – ve hasımlar tarafından – dışlandığı bir zaman diliminde ”demokratikleşme” adı ve aldatmacası altında tüm dünya emekçilerinin ve özelinde Türkiye emekçilerinin yaşadıklarını anlatmaya gerek yok; Biliniyor çünkü.
Çürümüş ve tarihin dışına düşmüş burjuva demokrasisini, liberal sıfatıyla tüm kokuşmuşdanlığıyla milli devrimini tamamlamamış bir millete bir değer, bir kurtuluş umudu, bir gelecek tasarımı olarak sunuyorlar. Bu oyun bozulacak.
İdeolojimiz öncülüğünde, siyasal iktidarında işçi sınıf, emekçi halk güçlerinin bileşenleriyle kurulacak ”Yeni Dünya”da eşitlik, özgürlük, kardeşlik, tam anlamıyla ortak yönetim temelinde; doğru, haklı ve gerçekçi payolada çözümlenecek Kürt sorununun PKK özelinde günümüz koşullarında ne anlamı taşıdığını saptamak gerekir. Türkiye’nin 1 Mayıs dahil tüm kutlamalarının odağına yerleştirilmiş PKK programı özgürlük ve demokratikleşmenin maskesiymiş gibi algılatılıyor; Günümüz siyasi iktidarı AKP’de bu algılamanın ana medya gücünü oluşturuyor.
Amerikan emperyalizmi başta olmak üzere AB ülkelerinin kontrolünde Kürt ve Türk kökenli işbirlikçi – mafya – tarikat sermayesi üçlemesinde ”tehlis” ruhuyla bir araya gelmiş egemen güçlerin öncülüğünde gerçekleşecek bir çözüm (!) hiçbir koşulda ne Türkiye halkının ne de Ortadoğu halklarının yararına ve çıkarına olur. Bu durumda görev 1 Mayıs’ta işçi sınıfının ve bileşenlerinin sorumluluk alanında daha da öne çıkıyor ve belirginleşiyor. Sınıf, Birlik – Dayanışma _ Mücadele kavramlarının içeriğini doğru olarak ortaya koymalı ve ona uygun politikalar gerçekleştirmeli; Halkın parçalara ayrıldığı ve her parçanın bloke edildiği; bu bölünme ve parçalanmanın sonucu olarak dayanışma duygusu ve pratiği yerine kendi kabuğunda kendini koruma güdüsüne esir edilmiş ve mücadele hedefini bir bütünlük içinde, bir hedefe yoğunlaştırmamış olduğu zor bir tarihsel dönemden geçilirken İşçi Sınıfı’na ve temsilcilerine olağanüstü görevler düşmektedir.
İşçi sınıfının Birlik talebinin, tüm Türkiye halkının temel örgütsel, siyasi hedef olmadı günümüzün en acil görevidir. Birlik olmadan dayanışma ve mücadeleyi gerçekleştirmek olanaksızdır.
Ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel olarak tam bir emperyalist hegemonya altına sokulmuş ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yok edildiği; Kemalist programın silindiği bu dönemde sürecin en büyük destekçisi siyasal iktidar ve yine ekonomik – sosyal – siyasal egemen güçlerin büyük ittifakı ve işbirliği ile mümkün olmuştur. Bu nedenle işçi sınıfı ilk hedef olarak emperyalizmi ve işbirlikçilerini ve yandaşlarını hedefe koyan; bağımsızlıkçı, milli, emeği en yüce değer sayan ve emeğin kurtuluşunun mümkün olduğunu kavrayan bir politikayı gerçekleştirmek ve uygulamak zorundadır.
Toplumsal tarihin içinde bulunduğunuz özel koşullarında devleti sönümlendirmek hedefine ulaşabilmek için, bugün, içinde bulunulan koşullar gereği devletin güçlendirilmesi işçi sınıfı ve ittifakları açısından temel görevdir.
Türkiye’nin parçalanmışlığına koşut olarak, sınıf eksenli olduğunu savlıyan onlarca siyasal grup hareketinin de ortaya çıkması bu parçalanmışlığın bir yansıması ve izdüşümüdür. Büyük sınıfsal birlik de mücadele sürecinde gerçekleşecektir.
Birlik; emperyalizme karşı: Dayanışma; mafya tarikat gladyo iktidarına karşı: Mücadele; tüm halkıyla birlikte bağımsız, özgür, eşit güçlü bir Türkiye’yi kurana dek ve bu amaçla…

Merdan Aslan

1 MAYIS : Sorumluluk ve Görev/merdan aslan

0 Yorumlar

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Name*

Website

Comment

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>