Asya’ya Bakış Açısı 0

28, Kasım 2013

Belgeler


ASYA’YA BAKIŞ AÇISI
Yüzyılın Asya’sı
Ocak 15-17 2014
Aazad Bhavan
Maulana Abul Kalam Azad Asya Çalışmaları Enstitüsü
Kalküta

20. yüzyıl boyunca, Batı dünyası bilimi ve bilgi birikimini Asya toplumunda ve Asya’nın kendi gücünü anlayabilmesi için kullanmıştır. Asya’nın yeniden yapılandırılması Avrupa düzeni ya da Avrupa’ya has bir nokta gibi görülmüşse de, Batı ya da Avrupa’ya karşı bir önyargı olarak yorumlanmıştır. Geçtiğimiz yüzyıl içerisinde “Asya Asyalı içindir” sloganıyla başlayan Pan-Asya yani Asya-birliği bugün de gelişimini sürdürmektedir. Bununla birlikte yirmi birinci yüzyılı, Asya merkezli bir yüzyıl olarak belirlenen Asya ekonomisinin zorlukları yenme gücü küresel gerilemeyle yüzleşmiştir. Dünya’nın en kalabalık nüfusuna sahip Asya kıtası için bu sorun önceden tahmin bile edilmiştir; çünkü Asya dünya’nın en çok tüketici nüfusuna da sahiptir bu durum Asya’yı servisler ve üretim konusunda da dünya’nın en büyük üreticisi durumuna getirir. Zengin ve orta sınıfın artışı ile barınma, sağlık, eğitim, ev eşyaları, turizm, banka ve ekonomi gibi alanlara ihtiyaç daha da artmıştır; böylece diğer ülkeler için bu durum ekonomik bir pazarı daha da canlı hale getirmiştir. 2007 yılının Dünya Bankası küreselleşme raporuna göre Asya’da yükselişe geçen eğitim seviyesi 0.75 % oranından % 2’lik bir oranla önemli bir hızlanma teşkil etmiştir. Eğitim kalitesinin artmasıyla insan merkezli bu büyüme Asya’nın önemli bir biçimde yaşam standardı, ekonomik büyüme ve demokrasinin gelişimi gibi konularda lider olabileceğine de işarettir.

Asya’nın yıllardır durmaksızın gelişen bir yapısı vardır; yine de Asya için belli noktalarda bir bütünlük ya da birlikten bahsetmek de kendi içinde zorluklara da sahiptir. Bugün hala Asya’nın birçok konuda ileri düzeyde olmaması bazı ülkeler için çekincelere neden olmaktadır; fakat Asya’nın farklı bölgelerini kültürel anlamda bile sadece Asyalı kavramıyla bir çatı altında tarif etmek zordur. Benzer bir şekilde Asya için ideal devlet düzeni fikrini de tarif etmek de sıkıntılıdır. Yine de Asyalılar için Asya merkezli bir gelişme planı geliştirilmiştir… Özellikle Doğu ve Güney Asya’da kayda değer bir ekonomik büyüme vardır. Çin ve Hindistan bu hususta öne çıkan ülkelerin başında gelir. Bu ülkelerdeki küresel gelişmeler ve dünyanın geri kalanıyla kıyaslanabilecek kadar hızlı bir nüfus eğilimi içerisinde olması bazı sorunları da beraberinde getirmiştir; her ne kadar Asya’nın kayda değer bir başarısı varsa da bugün hala Asya’da ekonomik yetersizlikler, kentsel altyapı sorunları ve kaynakların eşitsiz dağılımı da görmezden gelinemeyecek sorunların başında gelir. Asya’nın bir diğer meselesi de mezhepsel ( bağnaz) zorbalık, denetim, kanun eksikliği ve sosyal güvenlik gibi mevzularda hala sorun yaşaması da Yeni Asya olgusuna da ters düşmektedir. Demokrasi ve endüstrileşme Asya’nın kördüğümü gibidir; çünkü ticari ve piyasa baskıları sonucunda toplumların etnisitesi ve gelenekleri de etkilenmiştir. Bunun yanı sıra, Asya toplulukları uzun ve kısa vadede bazı sorumluluklarla yüz yüzedir; uzun vadede insan hakları ve demokrasinin geleneksel toplumlarda kökleşmesi sağlanırken kısa vadede de demokratikleşme ve insan hakları sürecini sarsılmaz bir şekilde hızlandırmalıdır.

Bölgesel farklılıklar fırsatlar sunduğu kadar Asya’nın ekonomik ve politik birlikteliğine de cesaret kaynağıdır. Asya’nın ekonomik canlılığı sayesinde bu birliktelik daha da cazip hale gelmektedir. Uluslar arası göçle Asya benzeri görülmemiş çeşitlilikte politik, ekonomik, sosyal ve demografik atılımları on yıllık bir süreçte elde etmiştir. “Eastphalia” sözüyle Batı’nın Asya ülkelerinin potansiyel gücünden faydalanarak bu ülkeleri uluslar arası siyaset, hukuk ve küresel yönetim alanlarında yirmi birinci yüzyılda yeniden şekillendirmeye çalışmaları için de uygun bir sözdür. Böylece, Asya’nın gelişim süreci farklı noktalara sahip aşağıdaki dokuz maddeyle gözlemlenebilir.

Bunlar:

1)Yeni bir Asya (Pan Asya yani Asya Birliği)
2)Akıl ( Asya’da boydan boya bir Yenilik)
3) Rota ve Yöntemler ( Asya’da Strateji oluşturmak)
4) Saya’nın küresellik ölçütü ( Ekonomik gelişim, altyapı, yenilik, teknolojik gelişimler)
5)Ekoloji ve sürdürülebilir kalkınma
6) Liderlik ve Kanun
7) çevresel değişimler ( Demografi, göç ve kentleşme)
8) Asya merkezli Çin ve Hindistan
9) Asya ve küreselleşme ( Avustralya’nın dâhil olması)

Asyaya Bakış Açısı/belgeler

0 Yorumlar

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Name*

Website

Comment

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>