Yazarlarımızdan

Murat Çulcu ile Yakın Tarih Üzerine Söyleşi; “Paşaların Asya Misyonu” Kitabı 0

pasalar-in-asya-misyonu20130906100747

  Küçük bir kitap niteliğinde olan bu söyleşiyi, rahat ve geniş bir zamanda okumanızı öneririz..   MERDAN ASLAN: Sayın Çulcu; öncelikle çok kapsamlı bir şekilde ele aldığınız kitabınızı dikkatle okuduğumu belirteyim. Bu okuma sonucunda ortaya çıkan durumu ve röportajımızı ilgilendiren yapısını ve özelliklerini hem kendi açımızdan hem de okurlar açısında dile getirmeye çalışacağız. Bu kitabı yazmanızdaki amaç ve sizi bu kitabı yazmaya yönlendiren etkenler neler oldu? Buradan başlayalım isterseniz. Bir tarihçi olarak buna ilgi duymanızın nedeni nedir özet olarak?   MURAT ÇULCU: Sayın Aslan; bu kitabın yazılış macerasını irdelemeden önce, bir hususu belirtmek istiyorum. Cumhuriyet tarihimiz boyunca ‘’yakın tarih’’ diye [&hellip

Devamı

15, Temmuz 2014

Belgeler, Merdan Aslan

Sol Cephe mi, Ulusal Cephe mi? 0

secimler

Önümüzdeki seçimlerinde, AKP’nin mafya-tarikat diktatörlüğüne karşı, Cumhuriyetçi, yurtsever/ulusal güçlerin birliği sorunu önemli bir tartışma konusudur. Halkın/milletin ancak en geniş muhalefetinin kucaklanmasıyla mümkün olabilecek bu tarihi görevi başarmanın acaba büyülü bir formülü var mıdır? Hangi akılcı, matematiksel denklemle, hangi bilinç ve yaklaşımla bu birlik ve hedeflenen siyasi amaç gerçekleştirilebilir? Özellikle sosyalist solun, bölünme silsileleriyle dolu 40 yıllık makus talihini, kötü kaderini tersine çevirecek, değiştirecek bir yönelime ne kadar büyük bir ihtiyaç var oysa. Türkiye solunun, antiemperyalist devrimci güçlerin programatik birliğinin de yolunu açacak olan bu seçim ittifakı ile ilgili üstünde durulmaya, tartışılmaya değer iki öneri, iki denklem var: Sol Cephe ve [&hellip

Devamı

24, Şubat 2014

Mehmet Ulusoy

Cem Karaca’yı Anarken 0

cem-karaca

8 Şubat 2004… Cem Karaca’nın ölüm günü… Yağmurlu soğuk bir günde ayrıldı aramızdan büyük sanatçı. Bugün sonsuzluğa göç etmesinin onuncu yıldönümü. Saygıyla anıyorum değerli sanatçımızı. Şarkılarıyla yaşamakta… Yalnızca şarkılarıyla mı? İlk gençlik yıllarımda sevmiştim Cem Karaca’yı. Şarkılarının çoğunu ezberlerdim o zamanlar. Sesi, dağlardan kükreyerek akan bir çağlayandı. Anadolu kokusu vardı ezgilerinde. Konserleri, birçok sanatçıya nasip olmayacak biçimde kalabalık olurdu. Politik şarkıları da kucaklardı kitleleri. Her kesimden kişi Karaca’yı zevkle dinlerdi. Bakırköy’e yerleştiğimde ilk tanıştığım kişilerden olmuştu Cem Karaca. Bakırköy’deki birçok etkinlikte birlikte olmuştuk onunla. Gerçek bir Bakırköylü, su katılmamış bir kentliydi. Sanatçı bir ailenin, sanatçı bir çocuğuydu. Aile Bakırköy’de oturdu [&hellip

Devamı

10, Şubat 2014

Adil Hacoömeroğlu

Doğan Avcıoğlu ve Kökleri Tarihte Devrimci Teori 0

dogan-avcioglu

Doğan Avcıoğlu ve kökleri tarihte devrimci teori Mehmet Ulusoy Küresel Karşıdevrimin tarih bilimine açtığı savaş Küresel Karşıdevrimin yarattığı en büyük tahribat, tarih bilincinin yok edilmesidir. “Toplum bilimlerinin tacı”, bütün bilimlerin gelişme yatağı tarih, bugünün ve geleceğin aydınlatılması temel amacından kopartılıp adeta bir fanteziye, bir şarlatanlık ve laf ebeliği malzemesine dönüştürüldü. Küreselleşme ve Yeni Ortaçağ teorisyenlerinin en yaman tezgahlarından, ideolojik operasyonlarından biridir bu. Böylece tarih, emperyalizm ve gericiliğin, bilim düşmanlığının bilinç kirletme ve yalan üretmede keyfince yağmaladığı rastgele bilgiler yığını bir depo olarak görülmekte, gösterilmek istenmektedir. Tahsilli cehaletin ve laf cambazlığının/şarlatanlığın yüceltildiği bu yeni ortaçağ kültürü; bu küreselci hurafe, eğitilmiş yobazlık [&hellip

Devamı

25, Aralık 2013

Mehmet Ulusoy

Benim Bedenim, Benim Kararım 0

margaret-sanger

            Yaşamın döngüsel yapısında en önemli olaylardan birisi olarak kabul edilen doğum kadına ve onun doğurganlığına göre farklı zamanlarda farklı toplumlarda farklı anlamlar yüklenerek şekillendirilmeye çalışılmıştır. İnsanlık Tarihi’nde, kadının doğurganlığı toplumda kutsal kabul edilerek onun bu yeteneği  “Tanrıça” imajıyla pekiştirilmiştir; çünkü kadının doğurabilme yeteneği yaşamın devamlılığı ve mucizevi bir olay olarak algılanmış; böylece kadının varlığı ne sosyolojik ne de politik bir imaj içerisine hapsedilmiştir. Özellikle Antik Yunan’dan, Mezopotamya’ya ve hatta Arap Mitolojilerine kadar kadının “Tanrıça”  olarak görülmesiyle tarihte kadının yeri de ibadet imajıyla şekillenmiş olur. Anadolu kökenli bir Tanrıça olan Kibele sadece Anadolu’da değil; Yunan Mitolojisinde Rheia, Roma Mitolojisinde [&hellip

Devamı

11, Aralık 2013

Cansen Delibalta

68 Hareketi 0

68-hareketi

1. TÜRKİYE ve  “68” HAREKETİ A.    Türkiye 68 Hareketleri  68 gençlik hareketleri, “Türkiye’de 1960-70li yıllarda emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı yürütülecek bir mücadelede Tam bağımsızlık ve gerçek demokrasiyi öncelikli hedef alan toplumsal muhalefet hareketinin özellikle üniversite gençliğindeki yansıması olarak tanımlanabilir. B. Türkiye’de ve Dünya’da 68 Hareketinin Doğması 1.      68’lerde dünya 68’lerin ortamı, 1960ların dünyasıdır. Dünya genelinde 68 Hareketinin oluşumunda, soğuk savaş süreci önemli rol oynar. İkinci Dünya Savaşı sonrasında emperyalist batı bloğu NATO bünyesinde birleşmişti.  SSCB ve Doğu Avrupa’daki sosyalist rejimler, Varşova Paktını oluşturdular. Bu dönemin bir başka özelliği, birçok Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı ulusal kurtuluş [&hellip

Devamı

5, Aralık 2013

Fikret Babuş, Serpil Güvenç

Pandora’nın Kutusu 0

haymarket-olayi

          Avrupalının Yeni Dünya Düzenini kurmak için Amerika’ya ilk adımı 1492 yılında atılmıştır. Amerika keşfedildikten sonra Avrupa’dan hızlı bir göç almasında Avrupa’da var olan imparatorluk düzeni, din baskısı, mezhepsel çalkantılar ve fikir özgürlüğünün olmaması yatar; bu durum Amerika’yı Avrupalılar için daha cazip hale getirmiştir. Avrupa’nın baskıcı sisteminden kaçıp gelen aydın kesim ve halk için özgürlük ve bağımsızlık fikri Amerika’nın keşfinde ve kurulmasında temel alınmış önemli iki unsurdur; bu yüzden Amerikalılar bu iki fikri Avrupa’dan bağımsız bir serbest yaşam politikasına dayandırarak ortaya koymuşlardır. Şöyle bir nokta da vardır ki bu iki önemli husus kendi içinde sadece özgürlük ve bağımsızlık fikrini barındırmaz; [&hellip

Devamı

3, Aralık 2013

Cansen Delibalta

Amerika’dan Türkiye’ye Kadınların Seçme Ve Seçilme Hakkı 1

kadınlara-secme-hakki

       AMERİKA’DAN TÜRKİYE’YE KADINLARIN SEÇME VE SEÇİLME HAKKI   Eski Konar-Göçer Türk Devletlerinde kadının toplum ve aile içerisindeki yeri birçok devlet ve medeniyetlere göre çok daha ileri bir konumdaydı. Eski Orta Asya Türk Toplumlarındaki kadının miras dâhil devlet yönetiminde de hak sahibi olduğu bilinmektedir. Türk Topluluklarında İslamiyet’in benimsenmesiyle birlikte kadının aile ve toplum içerisindeki konumu ve hatta söz hakkı da değişmiştir. Osmanlı Döneminde Medeni Kanun incelendiğinde kadının miras, boşanma ve şahitlik gibi konularda erkekler kadar eşit haklara sahip olduğunu söylememiz pek mümkün değildir. Toplumsal yaşamda bile bırakın seçme ve seçilme hakkını demografik yapıda dahi kadın birey olarak sayılmamış ya da [&hellip

Devamı

28, Kasım 2013

Cansen Delibalta

68 Olayları; Almanya-Türkiye; Ortak Yönler/Farklılıklar 0

Gretchen-Klotz

68 Olayları; Almanya-Türkiye;Ortak Yönler/Farklılıklar                                                    Dr. Cüneyt Akalın Bu bildiride, genel olarak 68 Olayları’nın niteliği üzerinde durduktan sonra Almanya ve Türkiye örneklerini ana hatlarıyla irdeleyerek ortak yönleri ve farklılıkları  belirtmeye çalışacağım.   1. Giriş:  68 nedir? Önce tersten başlayalım. 68 ne değildir? İki anekdot anlatarak söze girmek istiyorum:  Yıl 1995-96 olmalı. Refah Partisi yani İslamcılar  ülkemizin en büyük yerel örgütü olan İstanbul Belediyesi’ni 1994 Martında ele geçirdiler. Ancak, tam iktidar olamamışlardı.  Bugün olduğu gibi, kendilerini meşrulaştırma çabası içindeydiler.  Eski düşmanlıkları bir yana bırakarak,  özellikle  medyatik ünlü Batılı liderlerden destek aramaya koyuldular. Cemal Reşit Rey Konser Salonunda  düzenlenen toplantının konusunu tam [&hellip

Devamı

6, Kasım 2013

Cüneyt Akalın

General Giap Öldü 0

Vo-Nguyen-Giap

General Giap Öldü Vietnam’lı ünlü devrimci ve  askeri komutan Vo Nguyen Giap  4 Ekim 2013’de 102 yaşında yaşama veda etti. General Giap  Vietnam Devrimi’nin önderi Ho Şi Minh’den sonra adı en çok bilinen Vietnam’lı devrimciydi. Dien Bien Fu Zaferi II. Dünya Savaşı’nın ardından yükselen mücadele içinde  sömürgeciliğin  tasfiyesi gündeme geldi. Vietnam Komünist Partisi  önderliğinde başlatılan halk savaşında halk güçleri, general Giap’ın komutasında  Fransız birliklerini Dien Bien Fu’da ağır bir yenilgiye uğratınca, Fransızlar Vieitnam’ı terketmek  zorunda kaldılar. Fransızların bıraktığı boşluğu ABD doldurunca savaş  Vietnam’ın geneline yayıldı. Vietnam gerilla birlikleri (Viet-Kong) ABD’ye karşı uzun bir yıpratma savaşı başlattılar. Amerikalılar Vietnam topraklarında 60  [&hellip

Devamı

6, Kasım 2013

Cüneyt Akalın