Cansen Delibalta

Benim Bedenim, Benim Kararım 0

margaret-sanger

            Yaşamın döngüsel yapısında en önemli olaylardan birisi olarak kabul edilen doğum kadına ve onun doğurganlığına göre farklı zamanlarda farklı toplumlarda farklı anlamlar yüklenerek şekillendirilmeye çalışılmıştır. İnsanlık Tarihi’nde, kadının doğurganlığı toplumda kutsal kabul edilerek onun bu yeteneği  “Tanrıça” imajıyla pekiştirilmiştir; çünkü kadının doğurabilme yeteneği yaşamın devamlılığı ve mucizevi bir olay olarak algılanmış; böylece kadının varlığı ne sosyolojik ne de politik bir imaj içerisine hapsedilmiştir. Özellikle Antik Yunan’dan, Mezopotamya’ya ve hatta Arap Mitolojilerine kadar kadının “Tanrıça”  olarak görülmesiyle tarihte kadının yeri de ibadet imajıyla şekillenmiş olur. Anadolu kökenli bir Tanrıça olan Kibele sadece Anadolu’da değil; Yunan Mitolojisinde Rheia, Roma Mitolojisinde [&hellip

Devamı

11, Aralık 2013

Cansen Delibalta

Pandora’nın Kutusu 0

haymarket-olayi

          Avrupalının Yeni Dünya Düzenini kurmak için Amerika’ya ilk adımı 1492 yılında atılmıştır. Amerika keşfedildikten sonra Avrupa’dan hızlı bir göç almasında Avrupa’da var olan imparatorluk düzeni, din baskısı, mezhepsel çalkantılar ve fikir özgürlüğünün olmaması yatar; bu durum Amerika’yı Avrupalılar için daha cazip hale getirmiştir. Avrupa’nın baskıcı sisteminden kaçıp gelen aydın kesim ve halk için özgürlük ve bağımsızlık fikri Amerika’nın keşfinde ve kurulmasında temel alınmış önemli iki unsurdur; bu yüzden Amerikalılar bu iki fikri Avrupa’dan bağımsız bir serbest yaşam politikasına dayandırarak ortaya koymuşlardır. Şöyle bir nokta da vardır ki bu iki önemli husus kendi içinde sadece özgürlük ve bağımsızlık fikrini barındırmaz; [&hellip

Devamı

3, Aralık 2013

Cansen Delibalta

Amerika’dan Türkiye’ye Kadınların Seçme Ve Seçilme Hakkı 1

kadınlara-secme-hakki

       AMERİKA’DAN TÜRKİYE’YE KADINLARIN SEÇME VE SEÇİLME HAKKI   Eski Konar-Göçer Türk Devletlerinde kadının toplum ve aile içerisindeki yeri birçok devlet ve medeniyetlere göre çok daha ileri bir konumdaydı. Eski Orta Asya Türk Toplumlarındaki kadının miras dâhil devlet yönetiminde de hak sahibi olduğu bilinmektedir. Türk Topluluklarında İslamiyet’in benimsenmesiyle birlikte kadının aile ve toplum içerisindeki konumu ve hatta söz hakkı da değişmiştir. Osmanlı Döneminde Medeni Kanun incelendiğinde kadının miras, boşanma ve şahitlik gibi konularda erkekler kadar eşit haklara sahip olduğunu söylememiz pek mümkün değildir. Toplumsal yaşamda bile bırakın seçme ve seçilme hakkını demografik yapıda dahi kadın birey olarak sayılmamış ya da [&hellip

Devamı

28, Kasım 2013

Cansen Delibalta