Cüneyt Akalın

68 Olayları; Almanya-Türkiye; Ortak Yönler/Farklılıklar 0

Gretchen-Klotz

68 Olayları; Almanya-Türkiye;Ortak Yönler/Farklılıklar                                                    Dr. Cüneyt Akalın Bu bildiride, genel olarak 68 Olayları’nın niteliği üzerinde durduktan sonra Almanya ve Türkiye örneklerini ana hatlarıyla irdeleyerek ortak yönleri ve farklılıkları  belirtmeye çalışacağım.   1. Giriş:  68 nedir? Önce tersten başlayalım. 68 ne değildir? İki anekdot anlatarak söze girmek istiyorum:  Yıl 1995-96 olmalı. Refah Partisi yani İslamcılar  ülkemizin en büyük yerel örgütü olan İstanbul Belediyesi’ni 1994 Martında ele geçirdiler. Ancak, tam iktidar olamamışlardı.  Bugün olduğu gibi, kendilerini meşrulaştırma çabası içindeydiler.  Eski düşmanlıkları bir yana bırakarak,  özellikle  medyatik ünlü Batılı liderlerden destek aramaya koyuldular. Cemal Reşit Rey Konser Salonunda  düzenlenen toplantının konusunu tam [&hellip

Devamı

6, Kasım 2013

Cüneyt Akalın

General Giap Öldü 0

Vo-Nguyen-Giap

General Giap Öldü Vietnam’lı ünlü devrimci ve  askeri komutan Vo Nguyen Giap  4 Ekim 2013’de 102 yaşında yaşama veda etti. General Giap  Vietnam Devrimi’nin önderi Ho Şi Minh’den sonra adı en çok bilinen Vietnam’lı devrimciydi. Dien Bien Fu Zaferi II. Dünya Savaşı’nın ardından yükselen mücadele içinde  sömürgeciliğin  tasfiyesi gündeme geldi. Vietnam Komünist Partisi  önderliğinde başlatılan halk savaşında halk güçleri, general Giap’ın komutasında  Fransız birliklerini Dien Bien Fu’da ağır bir yenilgiye uğratınca, Fransızlar Vieitnam’ı terketmek  zorunda kaldılar. Fransızların bıraktığı boşluğu ABD doldurunca savaş  Vietnam’ın geneline yayıldı. Vietnam gerilla birlikleri (Viet-Kong) ABD’ye karşı uzun bir yıpratma savaşı başlattılar. Amerikalılar Vietnam topraklarında 60  [&hellip

Devamı

6, Kasım 2013

Cüneyt Akalın