Fikret Babuş

68 Hareketi 0

68-hareketi

1. TÜRKİYE ve  “68” HAREKETİ A.    Türkiye 68 Hareketleri  68 gençlik hareketleri, “Türkiye’de 1960-70li yıllarda emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı yürütülecek bir mücadelede Tam bağımsızlık ve gerçek demokrasiyi öncelikli hedef alan toplumsal muhalefet hareketinin özellikle üniversite gençliğindeki yansıması olarak tanımlanabilir. B. Türkiye’de ve Dünya’da 68 Hareketinin Doğması 1.      68’lerde dünya 68’lerin ortamı, 1960ların dünyasıdır. Dünya genelinde 68 Hareketinin oluşumunda, soğuk savaş süreci önemli rol oynar. İkinci Dünya Savaşı sonrasında emperyalist batı bloğu NATO bünyesinde birleşmişti.  SSCB ve Doğu Avrupa’daki sosyalist rejimler, Varşova Paktını oluşturdular. Bu dönemin bir başka özelliği, birçok Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı ulusal kurtuluş [&hellip

Devamı

5, Aralık 2013

Fikret Babuş, Serpil Güvenç

1. Türkiye ’68’ Hareketi 0

fikret-babus

A.Türkiye 68 Hareketi Türkiye’de 1960’lı ve 70’li yıllarda, emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı yürütülen “Tam Bağımsızlık” hareketine 68 Hareketi denir. 150 yıldan fazla zamandan beri sürmekte olan Türkiye bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi mücadelesi içinde, Jön Türkler, Kuva-i Milliyeciler gibi topluma mal olmuş çeşitli mücadele kuşakları vardır. 68 Kuşağı da bunlardan biridir. 68 Hareketi, bu kuşağın mücadele anlayışı temelinde o yıllarda yaratılan ve yürütülen sistem karşıtı bir “Toplumsal muhalefet” hareketidir. 68 düşüncesine göre, mücadele edilen düzen (sistem), “Bozuk Düzen”dir. Bu düzeni Türkiye’de yerleştirenler, dünya kapitalizm/emperyalizminin güdümündedir, onların her türlü yaptırımlarına boyun eğer. Halkın tutucu değer yargılarını kullanır, dinsel ve popülist söylemlerle [&hellip

Devamı

1, Ekim 2013

Fikret Babuş