Merdan Aslan

Murat Çulcu ile Yakın Tarih Üzerine Söyleşi; “Paşaların Asya Misyonu” Kitabı 0

pasalar-in-asya-misyonu20130906100747

  Küçük bir kitap niteliğinde olan bu söyleşiyi, rahat ve geniş bir zamanda okumanızı öneririz..   MERDAN ASLAN: Sayın Çulcu; öncelikle çok kapsamlı bir şekilde ele aldığınız kitabınızı dikkatle okuduğumu belirteyim. Bu okuma sonucunda ortaya çıkan durumu ve röportajımızı ilgilendiren yapısını ve özelliklerini hem kendi açımızdan hem de okurlar açısında dile getirmeye çalışacağız. Bu kitabı yazmanızdaki amaç ve sizi bu kitabı yazmaya yönlendiren etkenler neler oldu? Buradan başlayalım isterseniz. Bir tarihçi olarak buna ilgi duymanızın nedeni nedir özet olarak?   MURAT ÇULCU: Sayın Aslan; bu kitabın yazılış macerasını irdelemeden önce, bir hususu belirtmek istiyorum. Cumhuriyet tarihimiz boyunca ‘’yakın tarih’’ diye [&hellip

Devamı

15, Temmuz 2014

Belgeler, Merdan Aslan

1 MAYIS : Sorumluluk ve Görev 0

1-mayis

Uluslararası ve ulusal simgelere ilişkin anmalar, tarihsel ve geleneksel özellikleriyle ”anma”içeriklerine uygun belirlenmelerle günümüze aktarılır ve geleceğe uzanır. Geleceği de hazırlama yönüyle bu yıl kutlamakta olduğumuz 1 Mayıs’da geleneksel ve simgesel kutlamalardan farklı olarak, günümüz dünyasının ve Türkiye’sinin temel sorunlarını içeren bir manifestoyla bellekleri yenilemeli ve mücadeleye hazırlamalı. Kitlesel anlamda en belirgin ve öne çıkma özelliğiyle bir ilk olan ve katılım gücü, bildiriminin içeriğiyle 1976 1 Mayıs’ı çok önemli bir tarihtir. Özüne uygun ve biçimsel yönleriyle de renklendirilmiş 1 Mayıslar, o tarihten bugüne, egemen güçlerin , burjuvazinin, faşist yönetimlerin, gerici iktidarların tüm baskı ve tehditlerine karşın bugüne dek kutlandı ve [&hellip

Devamı

5, Kasım 2013

Merdan Aslan

Yeni İşgalcilere Karşı 30 Ağustos-9 Eylül 0

enstitu-68

İlkel toplumlardan modern toplumların oluşumuna kadar , toplumun yaşadığı tarihsel koşullar içinde , kendine özgü , kendi özeline indirgenebilecek nedenlerle oluşmuş ; kimi kez nedeni de akılcı şekilde açıklanamayan metafizik özellikli , kimi kez de somut , canlı varlığı nedeniyle belirli , o topluma ait özel günler vardır. Bu günler belli bir kutsalın toplum tarafından düzenli bir şekilde , belli zaman aralıklarında anılması ve kutsanması özelliği taşıdığı gibi , kendisi açısından sembolleşmiş değerlerin bilince çıkarılması , anımsanması ve kendi varlığını pekiştirmesi yönüyle de ayrı bir önem taşır. Bunlar sembolik özelliğiyle bir toplumun kültürel mirasının simgesi olmakla birlikte , devlet özelliği [&hellip

Devamı

31, Ekim 2013

Merdan Aslan

Etiketler:

BİR DEVRİMCİ KUŞAĞIN MÜCADELESİNDEN KESİTLER 2

bayrak

Devrimci mücadele tarihimizin içindeki çok önemli bir zaman kesitidir 68. Türkiye devriminin , öncesi ve arkasıyla değerlendirildiği bir başlangıç noktasıdır 68. Yazılı devrimci tarihimizin yazılı sayfalarının atlanması imkansız, okunmadan hiçbir yargının verileyemeyeceği kalın puntolarla yazılmış bir paragraftır 68. Dünya devriminin bir parçası, Türkiye devriminin sıçrama, yeniden yapılanma ve geleceğin yol haritasını çizen bir düşünce, eylem dinamiğidir 68. Bağımsızlık, özgürlük, demokrasi, devrim, sosyalizm mücadelesinin tarihindeki en önemli ayağa kalkış, kula kulluğun sona erdirilmesi kararlılığının cihana ilan edilişinin tarihidir 68. Bilinçle eylemin sınıfsal köklere dayandığı ve kitlelerin bağımsızlık mücadelesinin, insan olma kavgasının devrim kararlılığına dönüştüğü görkemli bir tarihtir 68. Bu tarihin içinden [&hellip

Devamı

25, Ekim 2013

Merdan Aslan

Sol’un Cumhuriyet ve Kemalizm Sınavı 0

merdan-aslan

          Yakın dönemin siyasal sürecinde, özellikle günümüzde, Cumhuriyet’in ve onun kurucu ideolojisi olan Kemalizm ya da Atatürkçülük’ün sağ ideolojiler, dinsel gerici unsurlar, liberalizm etiketli siyasal ideologlar, emperyalist odaklı hegemonik, yapı ve kuruluşlar, özgürlük ve demokrasiyi gerçekliğinden, tarihsel sürecinden koparmış aydın elitler (!), niteliklerinin ne olduğunu kendilerinin de bilmediği demokrasi yandaşlarının eleştiri odağı olmasını, yıkıma uğratılması çabasını anlamak zor değildir. Bu noktada önemli bir tarihsel unsur olarak Türkiye’de ‘’Sol’’un kendi tarihsel mirasına nasıl baktığı ve yeni durumda kendini Cumhuriyet yıkımında nerede gördüğünü incelemek gerekir. Siyasal, sosyal ve ideolojik sonuçlarıyla ‘’Sol’’un merceğinden Cumhuriyet’in nasıl bir algılama ve değerlendirmeye uğratıldığı, özellikle yakın tarihimiz [&hellip

Devamı

14, Eylül 2013

Merdan Aslan, Yazarlarımızdan

Etiketler: