Yazarlarımızdan

1 MAYIS : Sorumluluk ve Görev 0

1-mayis

Uluslararası ve ulusal simgelere ilişkin anmalar, tarihsel ve geleneksel özellikleriyle ”anma”içeriklerine uygun belirlenmelerle günümüze aktarılır ve geleceğe uzanır. Geleceği de hazırlama yönüyle bu yıl kutlamakta olduğumuz 1 Mayıs’da geleneksel ve simgesel kutlamalardan farklı olarak, günümüz dünyasının ve Türkiye’sinin temel sorunlarını içeren bir manifestoyla bellekleri yenilemeli ve mücadeleye hazırlamalı. Kitlesel anlamda en belirgin ve öne çıkma özelliğiyle bir ilk olan ve katılım gücü, bildiriminin içeriğiyle 1976 1 Mayıs’ı çok önemli bir tarihtir. Özüne uygun ve biçimsel yönleriyle de renklendirilmiş 1 Mayıslar, o tarihten bugüne, egemen güçlerin , burjuvazinin, faşist yönetimlerin, gerici iktidarların tüm baskı ve tehditlerine karşın bugüne dek kutlandı ve [&hellip

Devamı

5, Kasım 2013

Merdan Aslan

Yeni İşgalcilere Karşı 30 Ağustos-9 Eylül 0

enstitu-68

İlkel toplumlardan modern toplumların oluşumuna kadar , toplumun yaşadığı tarihsel koşullar içinde , kendine özgü , kendi özeline indirgenebilecek nedenlerle oluşmuş ; kimi kez nedeni de akılcı şekilde açıklanamayan metafizik özellikli , kimi kez de somut , canlı varlığı nedeniyle belirli , o topluma ait özel günler vardır. Bu günler belli bir kutsalın toplum tarafından düzenli bir şekilde , belli zaman aralıklarında anılması ve kutsanması özelliği taşıdığı gibi , kendisi açısından sembolleşmiş değerlerin bilince çıkarılması , anımsanması ve kendi varlığını pekiştirmesi yönüyle de ayrı bir önem taşır. Bunlar sembolik özelliğiyle bir toplumun kültürel mirasının simgesi olmakla birlikte , devlet özelliği [&hellip

Devamı

31, Ekim 2013

Merdan Aslan

Etiketler:

“Enstitü 68”in Misyonu Ya Da Sınavdaki Aydın Namusu 0

mehmet-ulusoy

“Enstitü 68”in misyonu ya da sınavdaki aydın namusu Mehmet Ulusoy                          O sözler ki kalbimizin üstünde                          Dolu bir tabanca gibi                          Ölüp ölesiye taşırız.                          O sözlerdir ki bir kez çıkmıştır ağzımızdan                          Uğruna asılırız.                                                                       Atilla İlhan Balyoz davasıyla ilgili “özel görevli” Yargıtay 9. Dairesi’nin verdiği karar, bir kez daha –ve son defa- Türkiye’de hukukun ve yargının bittiğini gösterdi. Bir kez daha, bütün yasal, hukuki mücadele ve hak arama yollarının tükendiğini ve Türk milleti için “İsyan hakkı”nı kullanmaktan başka bir çarenin kalmadığını ortaya koydu. Türk Devrimi ile karşıdevrimin strateji ve siyasetlerinin bütün çıplaklığıyla cephe cepheye geldiği; emperyalizm ile [&hellip

Devamı

31, Ekim 2013

Mehmet Ulusoy

Etiketler:

68 BİR MİLLİ DEMOKRATİK DEVRİM HAMLESİDİR. 0

68-kusagi

68 BİR MİLLİ DEMOKRATİK DEVRİM HAMLESİDİR. 68’i kısaca kategorize etmek gerekseydi nasıl yapmak gerekirdi diye düşündüm. Ve “Büyük Usta” Farabiye başvurdum bana bir çerçeve versin diye, Şöyle diyor: ” Bir lafzın delalet ettiği ve işaret edilen bu şeylerden birnin nitelendiği her akli anlama kategori adını veriyoruz.(Kategorilerin bir kısmı)işaret edilen bu şeyin ne olduğunu (mahiyetini) bir kısmı nice olduğunu (niceliğini), bir kısmı nasıl olduğunu (niteliğini), bir kısmı nerde olduğunu, bir kısmı ne zaman olduğunu veya geçmişte olduğunu yada gelecekta olacağını (zaman), bir ksımı göreli olduğunu (görelilil), bir kısmı onun konumlandırıldığını vebir konum olduğunu (konum), bir kısmı onun yüzeyinde onu çevreleyen bir [&hellip

Devamı

29, Ekim 2013

Mustafa İlker Gürkan

BİR DEVRİMCİ KUŞAĞIN MÜCADELESİNDEN KESİTLER 2

bayrak

Devrimci mücadele tarihimizin içindeki çok önemli bir zaman kesitidir 68. Türkiye devriminin , öncesi ve arkasıyla değerlendirildiği bir başlangıç noktasıdır 68. Yazılı devrimci tarihimizin yazılı sayfalarının atlanması imkansız, okunmadan hiçbir yargının verileyemeyeceği kalın puntolarla yazılmış bir paragraftır 68. Dünya devriminin bir parçası, Türkiye devriminin sıçrama, yeniden yapılanma ve geleceğin yol haritasını çizen bir düşünce, eylem dinamiğidir 68. Bağımsızlık, özgürlük, demokrasi, devrim, sosyalizm mücadelesinin tarihindeki en önemli ayağa kalkış, kula kulluğun sona erdirilmesi kararlılığının cihana ilan edilişinin tarihidir 68. Bilinçle eylemin sınıfsal köklere dayandığı ve kitlelerin bağımsızlık mücadelesinin, insan olma kavgasının devrim kararlılığına dönüştüğü görkemli bir tarihtir 68. Bu tarihin içinden [&hellip

Devamı

25, Ekim 2013

Merdan Aslan

Vatan Sağolsun 0

Suay-Karaman

ABD’nin Ankara Büyükelçisi (1989-1991) ve Dış İlişkiler Konseyi (CFR) üyesi olan Morton Abramowitz, 1994 yılında “Türkiye parçalanabilir” açıklaması yapmıştı. 20 Eylül 1996 tarihli Aydınlık Dergisi’nde, CIA’nın yan kuruluşu RAND Corporation (Research and Development – Araştırma ve Geliştirme Kuruluşu) kaynak gösterilerek yapılan haber şöyleydi: “Abramowitz Tayyip’i Erbakan’ın yerine hazırlıyor… Amerika Tayyip Erdoğan’ı Başbakan, Abdullah Gül’ü de Dışişleri Bakanı yapacak.” 30-31 Mayıs 1998 tarihlerinde ABD’de Amerikan Ulusal Savunma Enstitüsü bir toplantı düzenledi. CIA eski Ankara İstasyon Şefi Graham Fuller ile ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi Planlama Dairesi görevlisi ve CIA Türkiye uzmanı Prof. Henry Barkey’in açıkladıkları senaryoya göre; “Kahramanmaraş, Sivas, Erzincan, Kayseri ve [&hellip

Devamı

1, Ekim 2013

Suay Karaman

Etiketler:

1. Türkiye ’68’ Hareketi 0

fikret-babus

A.Türkiye 68 Hareketi Türkiye’de 1960’lı ve 70’li yıllarda, emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı yürütülen “Tam Bağımsızlık” hareketine 68 Hareketi denir. 150 yıldan fazla zamandan beri sürmekte olan Türkiye bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi mücadelesi içinde, Jön Türkler, Kuva-i Milliyeciler gibi topluma mal olmuş çeşitli mücadele kuşakları vardır. 68 Kuşağı da bunlardan biridir. 68 Hareketi, bu kuşağın mücadele anlayışı temelinde o yıllarda yaratılan ve yürütülen sistem karşıtı bir “Toplumsal muhalefet” hareketidir. 68 düşüncesine göre, mücadele edilen düzen (sistem), “Bozuk Düzen”dir. Bu düzeni Türkiye’de yerleştirenler, dünya kapitalizm/emperyalizminin güdümündedir, onların her türlü yaptırımlarına boyun eğer. Halkın tutucu değer yargılarını kullanır, dinsel ve popülist söylemlerle [&hellip

Devamı

1, Ekim 2013

Fikret Babuş

Sol’un Cumhuriyet ve Kemalizm Sınavı 0

merdan-aslan

          Yakın dönemin siyasal sürecinde, özellikle günümüzde, Cumhuriyet’in ve onun kurucu ideolojisi olan Kemalizm ya da Atatürkçülük’ün sağ ideolojiler, dinsel gerici unsurlar, liberalizm etiketli siyasal ideologlar, emperyalist odaklı hegemonik, yapı ve kuruluşlar, özgürlük ve demokrasiyi gerçekliğinden, tarihsel sürecinden koparmış aydın elitler (!), niteliklerinin ne olduğunu kendilerinin de bilmediği demokrasi yandaşlarının eleştiri odağı olmasını, yıkıma uğratılması çabasını anlamak zor değildir. Bu noktada önemli bir tarihsel unsur olarak Türkiye’de ‘’Sol’’un kendi tarihsel mirasına nasıl baktığı ve yeni durumda kendini Cumhuriyet yıkımında nerede gördüğünü incelemek gerekir. Siyasal, sosyal ve ideolojik sonuçlarıyla ‘’Sol’’un merceğinden Cumhuriyet’in nasıl bir algılama ve değerlendirmeye uğratıldığı, özellikle yakın tarihimiz [&hellip

Devamı

14, Eylül 2013

Merdan Aslan, Yazarlarımızdan

Etiketler: