Serpil Güvenç

68 Hareketi 0

68-hareketi

1. TÜRKİYE ve  “68” HAREKETİ A.    Türkiye 68 Hareketleri  68 gençlik hareketleri, “Türkiye’de 1960-70li yıllarda emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı yürütülecek bir mücadelede Tam bağımsızlık ve gerçek demokrasiyi öncelikli hedef alan toplumsal muhalefet hareketinin özellikle üniversite gençliğindeki yansıması olarak tanımlanabilir. B. Türkiye’de ve Dünya’da 68 Hareketinin Doğması 1.      68’lerde dünya 68’lerin ortamı, 1960ların dünyasıdır. Dünya genelinde 68 Hareketinin oluşumunda, soğuk savaş süreci önemli rol oynar. İkinci Dünya Savaşı sonrasında emperyalist batı bloğu NATO bünyesinde birleşmişti.  SSCB ve Doğu Avrupa’daki sosyalist rejimler, Varşova Paktını oluşturdular. Bu dönemin bir başka özelliği, birçok Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı ulusal kurtuluş [&hellip

Devamı

5, Aralık 2013

Fikret Babuş, Serpil Güvenç